Nötkreatur

Optimera produktionen och få friska kor och kalvar 

 

Grisar

Optimera produktionen och få friska grisar

Teknik

Avancerad insida, enkelt på utsidan

 
 

Ts-mätare

Säker och enkel att använda till ts-haltsbestämning.

Tonisity Px

Det första isotoniska tillskodttsfoder till grisar, används från dag 2. 
 

 

 

AgroVit StrongCalf

Ny produkt för friskare kalvar.

IntelliBond

Den nya generationen av mikromineraler.