MasterMix

Hemmablandat foder


Ett stadigt stigande antal svinbesättningar utfodrar med hemmablandat foder.

Hur stor succè man når beror till stor del på vilken kvalitet och vilka råvaror som står till buds på den enskilda gården. Detta ska sedan kombineras med rätt sammansättning av vitaminer och mineraler.

Vi kan erbjuda individuellt anpassade lösningar av vitaminer och mineraler i form av MasterMix®.