Smågrisfoder

Kvalitetsfoder till dina smågrisar:

Dansk svinproduktion levererar ett stort antal levande födda smågrisar. Detta gör att behovet av lättsmält energi stiger i takt med det ökande antal smågrisar som föds.

Mosegårdens fullfoderblandningar säkerställer att smågrisens energibehov tillgodoses under hela dess uppväxt. 
 


Mosegården erbjuder flera möjligheter med MasterWean®

MasterWean® 5

  • Används från 10 dagar gamla till max 10 dagar efter avvänjning. 


MasterWean® 6

  • Används till grisar från 6 kg upp till 10 kg. 


MasterWean® 8

  • Används från cirka 8 kg upp till cirka 12 kg. 


MasterWean® Flakes

  • Används vid golvutfodring i grisningsstallen samt till grisar som har avvänjts vid 5-6 kg.